Menü Bezárás

Bemutatkozás

A röviden csak Tejútnak nevezett kezdeményezés eredetileg alapítványi, majd közalapítványi formában működött és kezdettől azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egy olyan alternatív pedagógiai módszer kidolgozását segítse, amely ötvözi a keleti és nyugati pedagógia elveit. Annak érdekében, hogy az ősi hagyományok – kitüntetetten a buddhizmus – erkölcsi, bölcseleti és gyakorlati tanításait az iskolás korú generációnak közvetíthessük és az átadást elősegítsük, elkezdtük egy buddhista szemléletű, nevelési és képzési tananyaggal és módszerrel rendelkező pedagógiai program kialakítását.

Ezzel párhuzamosan tanár-továbbképzéseket indítottunk, hogy lehetővé váljon egy buddhista szemléletű óvoda és 12 osztályos iskola megalapítása. Fontos társadalmi küldetést látva ebben a megkezdett folyamatban, elkészült a Tejút Buddhista Tanoda alternatív általános iskola és középiskola alapkoncepciója, újságcikkek számoltak be törekvéseinkről, a Tejútról ismertető filmet mutattak be a Magyar Televízióban, riportok, beszélgetések révén más televíziós és rádiócsatornák is hírt adtak kezdeményezésünkről.

A Nemzeti Civil Alapprogramon nyert támogatással tanulmányutat tehettünk az angliai Dharma Schoollal, Európa egyetlen (alsó tagozatos és azóta sajnos megszűnt) buddhista általános iskolájával. Egy európai uniós programban keretében a hazai alternatív pedagógiai kezdeményezések egyikeként ismerkedhettünk a többi programmal. 2006-ban jelent meg a Tejút könyvek két kötete: Keleti természeti etika – környezeti nevelés, ökotudatosság; Keleti szemlélet és hagyomány az életvezetésben címekkel.

Buddhista gyerektáborainkban alkalmunk nyílik a folyamatosan csiszolódó szemlélet és gyakorlatok kipróbálására és alkalmazására. Az eddigi 28 tavaszi, nyári, őszi gyerektáborunkban több mint 1000 gyermek vett részt, s a nyári táboraink egy-egy hetén már családok is részt vehetnek a felmerülő igény és érdeklődés miatt.

Jelentős lépésnek bizonyult aTejút-szemlélet és módszertan további fejlesztése és terjesztése kapcsán, hogy az iskolai fakultatív hittanoktatás keretében egyre több iskolába hívják oktatóinkat. Elkészült a Buddhista erkölcstanoktatás mintatanterve az általános iskolák 1-8. évfolyama számára, megjelentek tankönyveink (A Buddha legendás élete, A buddhista szimbólumok világa) és előkészületben van az oktatást segítő munkafüzeteink megjelenése.

Az előző tanévben (2020-2021) az ország 73 iskolájában 227 csoportnak és összességében 633 6-14 éves gyermeknek tartott heti rendszerességgel órát 31 oktatónk. A Tejút buddhista szemlélete és gyakorlata évről-évre egyre több gyermekhez jut el.