Menü Bezárás

Tejút táborok

A tábor minden évben a több rétegű tapasztalatszerzésre fekteti a hangsúlyt, különböző kulturális területek aktiválását igyekszünk elérni:

·    A résztvevő gyermekek megismerkedhetnek a buddhista szemlélettel, a természettisztelettel és az értékőrző hagyománnyal

·    a gyermekek bontakozó tudatát meghívjuk egy olyan világba, ahol megtapasztalhatják a természet közelségét, s a természetben való tanulással, a környezetre való ráhangolódással egy ősi, archetipikus szinttel való kapcsolat megteremtése zajlik közösségi keretben

·    a gyermekek és felnőttek közös munkálkodása, a természeti környezethez való ökologikus közeledés együttes átélése zajlik az évkör azon időszakában, amikor a lelki-testi megerősödés a jellemző

·    hidat építünk korunk mindennapi ritmusa és a hagyományok rítusai között, utat nyitunk a kulturális emlékezet rétegei felé és mind a közösségi, mind az egyéni értékek megvilágítása és felszínre hozatala megtörténik

·    a speciális nevelési igényű gyerekek kommunikációs nehézségeinek és egyéb alkalmazkodási problémáinak csökkentését is igyekszünk elérni buddhista elvek és technikák alkalmazásával

·       a gyerekek megtanulják az egymásra figyelés fontosságát, kialakítanak, megerősítenek magukban egy magasabb szintű tudatosságot önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben

·       a kézműves tevékenységekkel igyekszünk felismertetni, felidézni, megerősíteni az alkotás örömét a tudatosság és az önkifejezés fejlesztése érdekében

·       a belső késztetések felkeltését, tudatosítását hosszú távú célok elérése érdekében mélyebb eszközökkel, például drámajátékkal próbáljuk megvalósítani

·       egyéni képességeikhez szabott feladatokkal, s az így elért sikerélményekkel a gyermekek belső biztonságérzetének erősítése is zajlik

·       a relaxációs, meditációs gyakorlatokkal a belső békéből és a külső rugalmasságból származó kiegyensúlyozottságot igyekszünk megteremteni és megszilárdítani.

A gyermekeknél megfigyelhető folyamat, hogy tevékenységük, alkotásaik tükröt mutatnak saját világélményeikről és fejlődésükről, a foglalkozások során és a táborokban is megfigyelhető. Ezekben törekszünk a következőkre, lehetőség szerint:

·    buddhista szimbólumok megjelenítése, ábrázolása

·    természetes, akár helyben található anyagok felhasználása: faág, virágok, kéreg, kövek

·    mindent „buddhista módon” csinálunk, tehát egyfajta meditációként, aminél cél a megérkezés a jelenbe és a tudatos jelenlét mellett a figyelem: kézmozdulatok, érzékszervek figyelése.

Visszatérő programok közé tartoznak a közösségteremtő és hagyományőrző játékok, a karmajóga, a jóga és a harcművészetek, a kézműves-foglalkozások, a mesélés, a buddhista mandalák – a pszichét szimbolizáló körrajzok – rajzolása és festése, a mesék, keleti mítoszok megelevenítése, valamint a drámajáték, a színház, a természetes életmóddal kapcsolatos ősi formák felélesztése (agyagégetés, nemezelés, kenyérsütés, gyógynövények gyűjtése is ezt a célt szolgálják. Előbbit, a közvetlen tanátadást például a pancsasíla magyarázatakor vagy a Létkerék bemutatásakor alkalmazzuk.

„Ebben a táborban
Látom a teljes világmindenséget,
Amint támogatja létezésem.
A Föld fenntart minden életet.
Aki éber, az szülei által
Nyitott szívvel jut el hozzánk.
Az élmények táplálják szellemem is,
Hogy tudatosítsam, miért is létezem.
A Föld, a többi ember és én,
Mi mind együtt vagyunk számtalan élőért.
Az elme ezer irányba szét tud szaladni,
De most teljes tudatossággal létezem.”

A tábori emlék-képek megtekintéséhez kérem válasszon egy tábort innen, vagy a felső menüből!

2003 nyár
2004 nyár
2005 nyár
2006 nyár
2007 nyár
2008 nyár
2009 nyár
2010 nyár
2011 nyár
2012 nyár
2013 nyár
2014 nyár
2015 nyár
2016 nyár
2017 nyár
2018 nyár
2019 nyár
2019 nyár napközi
2020 nyár